Vesna - podjetje za akumulatorsko dejavnost Maribor

 

Tovarna Vesna je bila ustanovljena že leta 1936 kot manjši obrat za proizvodnjo akumulatorjev. Po osvoboditvi je bila tovarna nacionalizirana. Po večletnem samostojnem obratovanju je prešla v sestav podjetja Avtoobnova Maribor in je kot obrat Vesna proizvajala starter akumulatorje. Po reorganizaciji Avtoobnove se je združila v predelovalno proizvodnjo Rudnika Mežica s sedežem v Mariboru. V njegovem okviru se je leta 1975 organizirala kot TOZD.

Že leta 1974 je tovarna izvozila kar 48 odstotkov svoje proizvodnje. Decembra 1986 se je po sklepu delavskega sveta TOZD Vesna izločila iz delovne organizacije Rudniki svinca in topilnica in se oblikovala kot samostojna organizacija. Leta 2007 je podjetje prešlo v likvidacijo.

 

Vir: PAM

 

VESNA – Manufacturer OF Accumulators and Batteries

 

The Vesna company was established in 1936 as a smaller factory for the manufacturing of accumulators and became nationalised after the WW II. After many years of independent operation, the factory became part of the company Avtoobnova Maribor and manufactured starter car batteries. After the reorganisation of Avtoobnova, Vesna merged with the processing manufacture of the Mežica Mine, which was based in Maribor. In 1975, Vesna was reorganised into aBasic Organisations of Associated Labour (TOZD). In 1974, the factory exported 48 percent of its products. In December 1986, Vesna stepped out of the Mine’s Composite Organisation of Associated Labour (SOZD) and was reorganised into an independent organisation. In 2007, the company went into liquidation.

 

Source: PAM

Industrijska pot Maribor

© 2012 David Šalamun