Usnjarska ulica

 

Ulica ob Dravi je bila najprimernejša za postavitev usnjarskih delavnic, ki pri svojem delu potrebujejo ogromno vode. Usnjarska industrija je bila najstarejša industrija v Kraljevini Jugoslaviji, njene korenine segajo vse do srednjega veka. V Mariboru se v 15. stoletju na primer omenja 7-13 usnjarjev. Usnjarska ulica je veljala za najbolj umazano ulico vse do postopne selitve usnjarskih delavnic na druga mesta v Mariboru ob koncu 19. stoletja, ko se je  usnjarska obrt počasi začela spreminjati v industrijo. Med najbolj znanimi imeni usnjarjev so Staudinger, Badl, Halbärth in Nasko. Po letu 1918 se usnjarska industrija v Mariboru zaradi domače in tuje konkurence ni več razvijala.

 

Ime Leder Gase (Usnjarska ulica) se prvič pojavi leta 1452, kasneje so se pojavljala različna imena; 1820 Fahrt Strasse (Vozna cesta), 1825 Ledererwerkstatt Gasse (Ulica usnjarskih delavnic), 1829 Drau Gasse (Dravska ulica), 1846 Fahrweg am Badhaus in der Ledergase (Vozna pot ob ob kopališču v usnjarski ulici). Ime ulice je bilo poslovenjeno v Usnjarsko ulico leta 1919. V času okupacije so jo ponovno poimenovali Lederer Gasse, leta 1945 pa so ji vrnili slovensko ime Usnjarska ulica.

 

Vir:Velika enciklopedija Slovenije

Sašo Radovanović – Mariborske ulice

Andreja Slavec – Razvoj industrije v Mariboru s posebnim poudarkom na razvojnih dejavnikih

 

Usnjarska Street - Leather Street

 

The street by the river Drava was the most suitable place for setting up leather workshops, as a great deal of water was needed for this trade. Leather industry was the oldest industry in the Kingdom of Yugoslavia; it can be traced back to the Middle Ages. In the 15th century for example, 7-13 tanners were mentioned in Maribor. The Leather Street was known as the dirtiest street in town until the leather workshops were gradually moved to other parts of the city by the end of the 19th century when the leather trade started to develop into an industry. Among the most renowned tanner names were Staudinger, Badl, Halbärth and Nasko. Due to national and international competition the leather industry could not further develop after 1918.

 

The name Leder Gase was first mentioned in 1452; many different names were mentioned later: 1820 Fahrt Strasse, 1825 Ledererwerkstatt Gasse, 1829 Drau Gasse, 1846 Fahrweg am Badhaus in der Ledergase. The German name was changed into Slovene Usnjarska ulica in 1919. During the German occupation it was again named as Lederer Gasse and the Slovene name Usnjarska ulica appeared again in 1945.

 

Source:Velika enciklopedija Slovenije

Sašo Radovanović – Mariborske ulice

Andreja Slavec – Razvoj industrije v Mariboru s posebnim poudarkom na razvojnih dejavnikih

Industrijska pot Maribor

© 2012 David Šalamun