Tovarna Zlatorog Maribor (Henkel)

 

V trgovinski register je bilo podjetje Karla Broza pod enakim imenom vpisano leta 1887, kot predmet poslovanja pa je bila navedena milarna ter komisijska trgovina s kemičnimi in deželnimi proizvodi. Leta 1915 je podjetje kupil Leo Kerschbaumer, leta 1919 pa Josip Rosenberg. Takrat se je podjetje preimenovalo v Prvo mariborsko tovarno mila, preje C. Bros, leta 1923 v Tvornico Zlatorog, preje C. Bros., leta 1940 pa v Tvornico Zlatorog, Dračar in drug, Maribor. Med drugo svetovno vojno je bilo podjetje porušeno.

 

Leta 1946 je bilo podjetje podržavljeno, bivši lastniki (Hans Georg Lettner in sinova) pa so bili obsojeni, ker so med drugo svetovno vojno sodelovali z okupatorjem. Nova Tovarna Zlatorog Maribor je bila ustanovljena leta 1949. Predmet poslovanja podjetja je bilo industrijsko izdelovanje vseh vrst mila in pralnega praška, topljenje loja in tehničnih maščob, glicerina, kozmetičnih sredstev, maziv in lepil za tehnične namene, predelovanje drevesne smole ter regeneracija mineralnih odpadnih olj. Leta 1990 je skupaj z družbo Henkel Austria GmbH ustanovilo družbo z omejeno odgovornostjo, naslednje leto pa se je podjetje preimenovalo v Henkel Zlatorog. Istega leta je bila ustanovljena tudi družba Zlatorog Gostinstvo, ki je nastala iz nekdanjega obrata družbene prehrane.

 

Leta 1992 se je podjetje lastninsko preoblikovalo v delniško družbo. V 90. letih so bile v okviru podjetja ustanovljene še družbe Zlatorog Oprema, Zlatorog München GmbH, Gurmana, Henkel Cosmetic, Henkel Ecolab. Leta 1998 se je podjetje preimenovalo v Henkel Slovenija.

 

Vir: PAM

 

Zlatorog Factory Maribor (Henkel)

 

The Company of Karel Broz was entered into the commercial register under the same name in year 1887 and registered the business activity of soap production and commission sale of chemical and local products. Leo Kerschbaumer bought the company in 1915 and sold it to Josip Rosenberg in 1919. In the same year, the company was renamed into Maribor’s First Factory of Soap, Previously C. Bros, in 1923 it changed its name into Zlatorog Factory, previously C. Bros and in 1940 it was renamed into Zlatorog Factory Maribor, Dračar and others. The factory was demolished during World War II. After the occupation, the company became state-owned in 1946, while its previous owners (Hans Georg Lettner and sons) were convicted of collaboration with the occupiers during WW II. The new Zlatorog Factory Maribor was established in 1949 and had registered the following activities: industrial production of all kinds of soaps and washing powders, rendering lard and technical fat, production of glycerine, cosmetics, lubricants and glues for technical purposes, gum processing and regeneration of mineral waste oils. In 1990, the company and the Henkel Austria GmbH enterprise established a limited liability company and renamed it into Henkel Zlatorog the next year. In 1991, the former institutional catering services of the company were reorganised into a new company Zlatorog Gostinstvo. In 1992, the Henkel Zlatorog enterprise was transformed into a joint-stock company. During the 1990’s, the following companies were established within the Henkel Zlatorog enterprise: Zlatorog Oprema, Zlatorog München GmbH, Gurmana, Henkel Cosmetic and Henkel Ecolab. In 1998, the company was renamed Henkel Slovenia.

 

Source: PAM

Industrijska pot Maribor

© 2012 David Šalamun