Tamov blok

 

Reševanju stanovanjskega vprašanja je Tovarna avtomobilov Maribor (TAM) namenila veliko pozornosti, stanovanjsko problematiko pa so v TAM-u reševali na več načinov ter v sodelovanju in koordinaciji z občino. Stanovanjske stiske zaposlenih so reševali z nakupom oziroma gradnjo stanovanj različnih velikosti, odobritvijo prosilcem za individualno gradnjo stanovanj ali z nameščanjem samskih zaposlenih v samske domove ob plačilu najemnine. Finančna sredstva za stanovanja so se spreminjala v skladu s sistemom financiranja stanovanj, v osnovi pa so se gradila iz družbenih sredstev in sredstev posameznikov. TAM je samo do leta 1965 na območju občine Maribor zgradil 1.137 stanovanj.

 

Investitor stanovanjskega bloka ob nekdanji Masarykovi cesti je bilo podjetje Tovarna avtomobilov Maribor (TAM), projektiral ga je Černić Dušan, gradilo pa podjetje Konstruktor. Gradnja je bila končana leta 1956.

 

V štirinadstropnem bloku je bilo načrtovanih 14 stanovanjskih enot in dva trgovska lokala v pritličju. V prvem, drugem in tretjem nadstropju so bila zasnovana tri mala in eno srednje stanovanje, v četrtem nadstropju pa eno malo stanovanje, garsonjera ter pralnica, sušilnica in terasa za vse stanovalce.

 

Vir: Marta Rendla, Mariborskigigant TAM v skrbi zaizboljšanježivljenskeravnizaposlenih / Velika enciklopedija Slovenije / Pokrajinski arhiv Maribor

 

The TAM Apartment Building

 

The TAM factory (MariborAutomobileFactory)focused a lot of attention on solving the housing problem and developing housing solutions in cooperation and coordination with the municipality. The housing problem of the company’s employees was solved by buying and building apartments of various sizes, giving loans for individual house building and renting out resident halls for single persons.

Financial means for housing were changing according to the system of financing housing, but they were mainly built with social and individual’s means. By 1965, TAM has built 1.137 apartment units in Maribor.

 

The investor of the apartment building on former Masarykovacesta street was TAM, the building was designed by DušanČernić and built by Konstruktor, it was finished in 1956.

 

The four storey building had 14 apartments and two commercial units in the ground floor. The first, second and third floor had three small and one medium apartment unit, while the fourth floor consisted of a small apartment, a studio, a launderette, a drying room and a terrace for all residents.

 

Source: Marta Rendla, Mariborskigigant TAM v skrbi zaizboljšanježivljenskeravnizaposlenih / Velika enciklopedija Slovenije / Pokrajinski arhiv Maribor

Industrijska pot Maribor

© 2012 David Šalamun