Prva žarnica na slovenskem

 

Leta 1883 se je na slovenskem pričela doba elektrifikacije. Na začetku so bile razsvetljene tovarne, javno mestno razsvetljavo so uvedli šele pozneje. Moderna žarnica v Sloveniji je zasvetila v Mariboru 4. aprila 1883, zgolj štiri leta po tem, ko je T. A. Edison patentiral žarnico z ogleno nitko v Ameriki. Karl Scherbaum, lastnik parnega mlina, je namreč v proizvodnih in poslovnih prostorih ter pred vhodom v dom družine Scherbaum na Grajskem trgu, uvedel električno razsvetljavo s 36 žarnicami.

 

Sicer je razvoj elektrifikacije Maribor in okolice v primerjavi z ostalimi slovenskimi kraji potekal počasneje. Množične uporabe elektrike še ni bilo, za povprečnega porabnika je bila predraga. Velja pa omeniti nekaj izjem: Delavnice južnih železnic, na primer, so namestile tri dinama za razsvetljavo. V Götzovi pivovarni so leta 1900 s trofaznim generatorjem proizvajali približno 30 kW moči toka za potrebe delovanja obrata. Franz Neger je namestil dinamo s pogonom na dizlov motor, Mariborska plinarna pa je proizvajala električno energijo iz dinama na plinski pogon.

 

Elektrifikacijo v tem delu Slovenije je omogočila leta 1918 zgrajena elektrarna na Fali z močjo 35 150 kW.

 

 

In 1883, the era of electrification began on Slovenian ground. At first only factories had electric lighting, public electric lighting was introduced later. The first modern electric light bulb on Slovenian ground was lit on 4th April 1883 in Maribor, only four years after T. A. Edison invented and got a patent for the light-bulb with a carbon filament in the USA. Karl Scherbaum, the owner of a steam mill, used 36 light-bulbs to illuminate his manufacturing and business facilities and the front of the Scherbaum family home at Grajski trg.

 

However, the development of electrification in Maribor and its surroundings was slower than in other Slovenian cities. There was still no mass use of electricity, since it was too expensive for average users. However, there were some examples: The Southern Railway Workshops have installed three dynamos for lighting. In 1900, the Götz brewery used a three-phase generator to produce approximately 30 kW of electricity for the functioning of the facilities. Franz Neger installed a dynamo powered by a diesel motor, while the Maribor gasworks used a gas-powered dynamo to produce electricity.

 

In this part of Slovenia, electrification was enabled in 1918, with the construction of the Fala hydroelectric power plant with generating power of 35 150 kW.

 

 

Industrijska pot Maribor

© 2012 David Šalamun