Mestna delavska kolonija - Vurnikovo naselje

 

Naselje, poimenovano po arhitektu Ivanu Vurniku, je bilo zgrajeno leta 1928. Arhitekt Ivan Vurnik, je eden najpomembnejših predstavnikov slovenske moderne arhitekture, njegov projekt mestne delavske kolonije pa predstavlja dober primer uspešne socialne gradnje in  uspel poskus urbanističnega oblikovanja večjega predela, ki se vrašča v obstoječe mestno tkivo.

 

Naselje je sestavljeno iz 147 enonadstropnih, enodružinskih vrstnih hiš, ki so postavljene v nizu vzdolž ulic, dva niza ležita prečno in oblikujeta notranji trg, ki je jedro naselja.Izvedba je klasična in skromna: 38 m2 po etaži, opečni zidovi, dvokapna streha z lesenim ostrešjem, leseni stropi in stopnišče. Hiša ima dva vhoda, z glavne prometnice ter z vrta.

 

Najemniki so po dvajsetih letih odplačevanja amortizacije v obliki mesečne najemnine postali lastniki zgradb s pripadajočim vrtom.

 

Vir: Vladimir Drozg – Tri paradigme novodobnega razvoja slovenskih mest

Jelka Pirkovič Kocbek – Izgradnja sodobnega Maribora: mariborska arhitektura in urbanizem med leti 1918 in 1976

 

The City Colony – Vurnik's Housing Estate

 

The housing estate, named after the architect Ivan Vurnik, was built in 1928. Today, Ivan Vurnik is considered one of the most importantrepresentatives of Slovenian modern architecture. His workers’ city colony represents a good example of successful social housing and an efficient urban design of a larger area that fits well into the existing city structure.

 

Strings of 147 one-storey family houses were erected along the streets; two transverse streets form an inner square, which represents the centre of the housing estate. The houses are classical and modest: 38 m2 per storey, brick walls, pitched roof with wooden roofing, wooden ceilings and a staircase. The houses have two entrances, one form the main street and one from the garden.

 

After twenty years of paying amortization in form of monthly rent payments, the tenants became owners of the house with the garden.

 

Source: Vladimir Drozg – Tri paradigme novodobnega razvoja slovenskih mest

Jelka Pirkovič Kocbek – Izgradnja sodobnega Maribora: mariborska arhitektura in urbanizem med leti 1918 in 1976

 

Industrijska pot Maribor

© 2012 David Šalamun