Mariborska tekstilna tovarna MTT

 

Mariborska tekstilna tovarna (MTT) se je nahajala na območju nekdanje Hutterjeve tovarne in je nastala z združevanjem predvojnih tekstilnih tovarn. Leta 1946 so se tovarne Roteks,  Jugosvila in Jugotekstil združile v podjetje Mariborske bombažne tkalnice,  1947 pa MA-VA ter Hutter in drug v Mariborsko tekstilno tovarno. Obe podjetji sta se leta 1949 združili v MTT.

Med leti 1962 in 1990 so se priključile še Tabor – Merinka, Tovarna sukanca in pozamenterije in Tovarna volnenih izdelkov Majšperk.

 

Mariborska tekstilna tovarna je bila največja tekstilna tovarna v Jugoslaviji. Leta 1951 je kot prva tekstilna tovarna v Mariboru in Sloveniji pričela izvažati tkanine. MTT je redno nastopala na sejmih v Jugoslaviji, tedanjem Češkoslovaškem in v Nemčiji. Izvažala je v Italijo, Nemčijo, na Norveško in Švedsko, v Tanzanijo, Sudan, Savdsko Arabijo, Jordanijo, Irak in Libanon.

 

Leta 1990 se je MTT razdružila v: MTT Tovarna tkanin Melje, Tabor, Merinka, Tovarna sukanca in pozamenterije in Tovarna volnenih izdelkov Majšperk.

 

 

The Maribor Textile Factory

 

The Maribor Textile Factory (MTT), situated onthepremisesoftheformerHutter& drug factorywas established with a merger of pre-war textile factories. In 1946, the factories Roteks, Jugosvila and Jugotekstil were joined into the company Mariborskebombažnetkalnice (Maribor Cotton Veawing Factory). A year later in 1947, MA-VA and the Hutter& drug were joined into the Maribor Textile Factory. In 1949 both companies merged into MTT. From 1962 to 1990, other companies joined MTT: Tabor – Merinka, Tovarnasukanca in pozamenterije(Factory of sewing thread and trimmings) and TovarnavolnenihizdelkovMajšperk (Factory of Woolen ProductsMajšperk) .

 

The Maribor Textile Factory was the biggest textile factory in Yugoslavia. In 1951, it became the first textile factory in Maribor and Slovenia to start exporting fabric. MTT was regularly represented at fairs in Yugoslavia, Czechoslovakia and Germany. Its products were exported to Italy, Germany, Norway, Sweden, Tanzania, Sudan, Saudi Arabia, Jordan, Iraq and Lebanon.

 

In 1990, MTT demerged into: MTT TovarnatkaninMelje(MTT Factory of Fabric Melje), Tabor, Merinka, Tovarnasukanca in pozamenterije (Factory of Sewing Thread and Fittings)andTovarnavolnenihizdelkovMajšperk(Factory of Woolen Products Majšperk).

 

Industrijska pot Maribor

© 2012 David Šalamun