Lilet

 

Po osvoboditvi leta 1946 je bila z združitvijo zaplenjenega podjetja Vilka Blatnika in nacionaliziranega podjetja Karo, last Karla Rogliča, ustanovljena Tovarna čevljev Maribor s sedežem na Gregorčičevi ul. Podjetje se je usmerilo v proizvodnjo lahke obutve in hitro pridobilo sloves.

 

V petdesetih letih je bilo v podjetju zaposlenih 130 oseb.

 

Leta 1962 se je tovarna preimenovala v Lilet Tovarna čevljev Maribor. Po uvedbi stečajnega

postopka v začetku devetdesetih let 20. st. je bila tovarna leta 2003 izbrisana iz sodnega

registra.

 

Vir: PAM

 

Lilet

 

In 1946, after the liberation, the shoe factory Tovarna čevljev Maribor was established with a merger of the company, confiscated from Vilko Blatnik, and the nationalized company Karo, previously owned by Karl Roglič. The company focused on manufacturing light footwear and soon gained its reputation.

 

In 1950’s the company started manufacturing shoes for the American and European market and was one of the first companies to export to the Soviet Union, the German Democratic Republic and Poland.

 

In 1962, the company was renamed into Lilet Tovarna čevljev Maribor (Lilet shoe factory Maribor). The company was declared insolvent in the 90’s of the 20th century and was finally erased from the register of companies in 2003.

 

Source:        PAM

 

Industrijska pot Maribor

© 2012 David Šalamun