Hutterjeva vila

 

Leta 1926 je Josip Hutter v sodelovanju z avstrijskim podjetjem Wenzel Hoffelner, ustanovil tekstilno tovarno Josip Hutter in drug. Sprva je podjetje obratovalo s tovarno hlačevine, kasneje so bile zgrajene še tkalnica kotlov, predilnica, tovarna sukanca in tkalnica za svilo. Do leta 1940 je podjetje zaposlovalo že 1600 delavcev.

 

Družina Hutter, zakonca Hutter in njuni trije otroci, je leta 1927 kupila vilo ob Mestnem parku. Hišo iz leta 1892 so porušili ter zgradili novo. Pod večino načrtov vile na naslovu Badlova 2 (danes Marčičeva 1), sta podpisana mariborska inženirja Jelenc in Šlajmer. Družina se je v vilo preselila okrog leta 1935. Z družino so živeli še sobarica, kuharica in hišnik. Vila je bila podkletena enonadstropnica z urejenimi mansardami. Opremljena je bila z vodovodno in električno napeljavo ter s centralno kurjavo na trdo gorivo. Predstavljala je zgled bivalnega okolja Mariborčanov iz najvišjih slojev.

 

Med vojno je v vili stanoval tudi nemški oficir, po vojni pa najprej ruski general, nato pa je pritličje zasedla ruska varnostna služba. Družina Hutter je bila sprva omejena na prebivanje v nadstropju vile, po zaplembi skoraj celotnega premičnega in nepremičnega premoženja avgusta 1945, pa je družini bilo dodeljeno stanovanje v Hutterjevem bloku. V začetku petdesetih sta zakonca Hutter dobila dovoljenje za izselitev v Avstrijo.

 

Vir: Jerneja Ferlež – Josip Huter in bivalna kultura Maribora

 

The Hutter Villa

 

In 1926, Josip Hutter, in cooperation with the Austrian company Wenzel Hoffelner, founded the textile factory Josip Hutter & Drug. At first, the company manufactured only cheap cotton twill fabric, afterwards the company built a weaving mill, added a sewing thread factory and a silk weaving mill. By 1940, the number of employees, working in the factory, rose to 1.600.

 

The Hutter family; Mr and Mrs Hutter with their three children, bought the villa by the Town Park in 1927. They pulled the 1892 villa down and built a modern one. Most of the plans of the villa at the address 2 Badlova Street (today 1 Marčičeva Street) are signed by the Maribor architects Jelenc and Šlajmer. The family moved to their new home around 1935 and lived together with the chambermaid, the female cook and the housekeeper. The villa is a single-storey house with a cellar and arranged mansards, equipped with plumbing, electrical installation and central heating. It represents an example of a dwelling space of Maribor natives of the highest social class.

 

A German officer was assigned to live in the villa during the war, after the war a Russian general and later the ground floor was occupied by the Russian Security Service. First the Hutter family was limited to living in the villa’s upper floor and after the requisition in 1945 they needed to move to an allocated apartment in the Hutter block. In the beginning of the 1950s Mr and Mrs Hutter got leave to immigrate to Austria.

 

 

Source: Jerneja Ferlež – Josip Huter in bivalna kultura Maribora/Josip Hutter and the dwelling culture of Maribor

 

Industrijska pot Maribor

© 2012 David Šalamun