Hutterjev blok

 

Leta 1926 je Josip Hutter v sodelovanju z avstrijskim podjetjem WenzelHoffelner, ustanovil tekstilno tovarno Josip Hutter in drug. Sprva je podjetje obratovalo s tovarno hlačevine, 1929 je bila zgrajena tkalnica kotlov, 1933 predilnica, 1937 tovarna sukanca in 1939 tkalnica za svilo. V tovarni je bilo prvotno zaposlenih 360 delavcev, leta 1949 je bilo zaposlenih 1600 delavcev. Po vojni je bila privatna lastnina proizvajalnih sredstev nacionalizirana, po nacionalizaciji so se vsa mariborska tekstilna podjetja združila v tri državna podjetja: MTT Maribor, Pik Maribor in Svila Maribor.

 

Josip Hutter je stanovanjsko problematiko svojih zaposlenih reševal z gradnjo stanovanj ter z ugodnimi posojili za zasebno stanovanjsko gradnjo svojih delavcev. Ob koncu tridesetih let se je lotil gradnje najemniškega bloka; na razpisanem natečaju leta 1939, sta glavni nagradi dobila arhitekta Jaroslav Černigoj in Aleksander Dev. Hutterjev blok, prvi mariborski blok, je bil zgrajen med vojno. Projektiran je bil kot navzven enotna zgradba, sestavljena iz deset povezanih zgradb z notranjimi stopnišči in dvigali, ki obdaja veliko notranje dvorišče s sodobno urejeno skupno pralnico in sušilnico. Severni in južni trakt imata pet nadstropij, vzhodni in zahodni pa štiri. Zasnovanih je bilo 141 stanovanj vseh velikosti - od garsonjer do petsobnih.

 

Po vojni je bilo Hutterjevo premoženje zaplenjeno, novi stanovanjski blok je prešel v družbeno last. Zaradi modernosti, velikosti stanovanj in ugodne lege v mestu, je Hutterjev blok dobil sloves prestižnega stanovanjskega okolja.

 

Vir: Jerneja Ferlež – Leksikon mariborske družbe in kulture

 

The Hutter Apartment Building

 

In 1926, Josip Hutter, in cooperation with the Austrian company Wenzel Hoffelner, founded the textile factory Josip Hutter & Drug. At first, the company manufactured only cheap cotton twill fabric. The company built a weaving mill in 1929, added a sewing thread factory in 1937 and a silk weaving mill in 1939. The factory initially employed 360 workers. By 1949, the number of employees, working in the factory, rose to 1.600. After World War II, all private means of production were nationalised and all textile factories from Maribor were joined into three state companies: MTT Maribor, Pik Maribor and Svila Maribor.

 

Josip Hutter tried to solve the housing problem of his employees by building houses and giving soft loans for private house building to his workers. By the end of 1930's, he started constructing an apartment building with apartments to rent. In 1939, the building’s architects Jaroslav Černigoj and Aleksander Dev were awarded the main architectural prizes. The Hutter Apartment Building, the first apartment building in Maribor, was built during World War II. The building was designed so, that it seemed as one building from the outside, although it were in fact ten buildings, joint together by inner staircases and elevators, constructed around an inner yard with a modern common launderette and a drying room.  The north and the south track of the building complex have five storeys, while the east and the west south track only have four. The architects designed 141 apartments of all sizes – from studios to four bedroom apartments.

 

After World War II, Hutter’s property was confiscated and the new apartment building became socially-owned. Due to its modern design, size of apartments and its central location (city centre), the Hutter apartment building became known as a prestigious apartment building.

 

Source: Jerneja Ferlež – Josip Huter in bivalna kultura Maribora/Josip Hutter and the dwelling culture of Maribor

 

Leksikon mariborske družbe in kulture

 

Industrijska pot Maribor

© 2012 David Šalamun