Elektrokovina - Proizvodnja elektronskih izdelkov Maribor

 

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1948 kot Elektrokovina Tovarna elektrokovinskih izdelkov Maribor. Podjetje se je oblikovalo iz Elektromehanične delavnice Državne elektrarne Slovenije, ki je bila ustanovljena leta 1946. Elektrokovina si je za zagon svoje proizvodnje v prvih letih stroje izposodila iz Tovarne avtomobilov Maribor in iz Mariborske livarne. V letih 1948–1949 je bilo podjetje podrejeno Glavni direkciji za elektroindustrijo LRS.

Proizvodni načrt podjetja je obsegal izdelovanje elektromotorjev, proizvodnjo elektrospojnega materiala, svetilk in gospodinjskih aparatov. V nekaj letih je podjetje pridobilo pomembno mesto v industrijski podobi Maribora ter se notranje organizacijsko, tehnično in komercialno okrepilo. Po letu 1955 je Elektrokovina svoje proizvode uspešno izvažala, pred tem pa je njena proizvodnja zadoščala za domačo porabo. Leta 1974 se je podjetje pridružilo SOZD Elkom, ki je združeval tudi podjetja Strojkoplast Maribor, Tovarna stikalnih naprav Maribor, Olga Meglič Ptuj, Metalprim Inženiring Maribor, Lina Apače, Projekt inženiring Ptuj, Emi Poljčane in Elektromedicina Ljubljana.

Ob reorganizaciji SOZD Elkom leta 1985 je nastal SOZD Elektrokovina, ki je v svoji sestavi imel tudi Elektrozveze in Elektromontažo iz Beograda, Elektrošumadijo iz Mladenovca in Partizan iz Višegrada. SOZD je leta 1987 zaposloval 5700 delavcev. Zoper podjetje Elektrokovina je bil leta 1993 uveden stečajni postopek.

 

Elektrokovina – Manufacturer of fabricated metal products Maribor

 

The factory of fabricated metal products Elektrokovina was established in 1948. The company was formed from an electromechanical workshop of the company Slovenske elektrarne (Slovenia’s power plants), which was established in 1946. During the first years of operation, Elekrokovina has borrowed the machinery from the Maribor Automobile Factory TAM and the Maribor Foundry. From 1948 to 1949, Elektrokovina was a subsidiary company from the Main Agency for Electroindustry in People’s Republic of Slovenia.

Company’s production plan included the manufacture of electromotors, electrocoupling materials, lamps and household appliances. The company soon gained an important position in the industrial image of Maribor and became stronger in the organisational, technical and commercial field. Until 1955, Elektrokovina’s production sufficed for domestic use, after that the company was successfully exporting its products. In 1974 Elektrokovina joined the Elkom Composite Organisation of Associated Labour (SOZD), which also included the following companies: Strojkoplast Maribor, Tovarna stikalnih naprav Maribor, Olga Meglič Ptuj, Metalprim

Inženiring Maribor, Lina Apače, Projekt inženiring Ptuj, Emi Poljčane and Elektromedicina

Ljubljana.

In 1985, the Elkom SOZD was reorganised into the Elektrokovina SOZD, which also included Elektrozveze and Elektromontaža from Belgrade, Elektrošumadija from

Mladenovec and Partizan from Višegrad. In 1987, this SOZD employed 5700 workers. Elektrokovina was declared insolvent in 1993.

 

Vir/Source: PAM

Industrijska pot Maribor

© 2012 David Šalamun