Delavski dom - Ruška cesta št. 7

 

V tej stavbi je billo v letih 1919 – 1920 važno središče delavskega gibanja v Mariboru. V dvorani na dvorišču stavbe je bilo 1920. leta ustanovljeno delavsko prosvetno društvo Svoboda. V stavbi je bil tudi sedež  strokovne komisije, ki je zbirala delavce v sindikate. Na stavbi je spominska plošča z napisom:

IZ TE HIŠE DELAVSKEGA DOMA SO IZŠLI PO 1920. LETU VODITELJI DELAVSKEGA REVOLUCIONARNEGA GIBANJA.

 

Mariborski proletariat je po ustanovitvi Komunistične partije Jugoslavije ostro nastopil proti reformističnemu vodstvu slovenske socialne demokracije in zahteval enotno proletarsko fronto za vso državo. V Delavskem domu na Ruški cesti je prišlo do dokončne ločitve med komunisti in reformisti. Komunisti so po objavi zakona o zaščiti države ustanovili ilegalno partijsko celico. Ta je bila osnovana novembra 1921 v posebni sobi nekdanje gostilne Pri zlati hruški v Gorkega ulici. Pri zlati hruški so se komunisti zbirali do 1933. leta. Predsednik prve ilegalne celice je bil Ignac Teršek. Hišo v Gorkega ulici, v kateri je bilo v prvem obdobju ilegale KPJ važno sedišče revolucionarnega gibanja, so podrli, ker njena obnovitev ni bila izvedljiva.

 

VIR: Milan Žervat, Po sledovih narodneosvobodilne vojne v Maribooru in okraju

 

The building on Ruška cesta 7

 

From 1919 until 1920, this building was an important centre of the workers' movement in Maribor. In 1920, the workers cultural society Svoboda (Freedom) was established at this address. The building also housed the headquarters of the workers’ technical commission, which gathered workers into unions. Today, the building bears a memorial plaque with the following inscription:

AFTER 1920, THE LEADERS OF THE WORKERS’ REVOLUTIONARY MOVEMENT AROSE FROM THIS HOUSE – THE HOME OF THE WORKERS’ MOVEMENT.

 

After the Communist Party of Yugoslavia was established, the Maribor proletariat took a firm position against the reformist leadership of the Slovenian social democracy and demanded a unified proletarian front for the whole country. In the home of the workers’ movement on Ruška cesta, the communists and the conformists finally parted ways. After the State Protection Law was published, the communists established an illegal cell of the communist party. The cell was established in 1921 in a separate room of a former restaurant Pri zlati hruški in Gorkega street, where the communists gathered until 1933. The president of the first illegal cell was Ignac Teršek. The house in Gorkega street, which hosted the revolutionary movement during the first underground period of the Communist party of Yugoslavia was not suitable for renovation and was demolished.

 

SOURCE: Milan Žervat, Po sledovih narodneosvobodilne vojne v Maribooru in okraju

Industrijska pot Maribor

© 2012 David Šalamun